Studio KKlisticka

DESIGN

V oblasti designu se orientujeme na designové návrhy především nábytku a solitérů jak pro soukromé zákazníky, tak pro firmy, kdy dokážeme nabídnout kompletní servis od počáteční idey až po výrobu prototypu.

Nábytku i ostatní
  • ideový návrh – skica
  • 3D model
  • vizualizace
  • návrhy materiálového řešení
  • výroba modelu
  • výroba funkčního vzorku - prototypu
  • výrobní dokumentace
  • nářezové plány
  • cenová kalkulace
Copyright © 2012, Studio K&K
První krok v návrhu designu zamýšleného výrobku, který slouží k ujasnění a sjednocení představ zákazníka a designéra, při kterém je zapotřebí si ujasnit i předpokládanou cenu výrobku.
Druhým krokem v návrhu designu je počítačové zpracování 3D modelu zamýšleného výrobku, které určí objemové parametry výrobku, se stanovením předpokládaných rozměrů a materiálového provedení a slouží jako základ pro vizualizaci.
Z počítačového 3D modelu vzniká tzv. vizualizace (též fotorealistické zobrazení) výrobku na které je vidět jak bude výrobek vypadat po dokončení, zda jsou správně navržené objemové proporce výrobku a který materiál či barva a povrchová úprava budou výrobku nejvíce „slušet“.
Správný výběr materiálu je důležitý nejen z hlediska statiky a odolnosti výrobku, ale i z hlediska designu a v neposlední řadě výrobních a cenových požadavků a možností zákazníka
V případě odsouhlasení všech předchozích částí zákazníkem následuje (v případě požadavku zákazníka) výroba modelu ve vhodném měřítku. Výrobou modelu předejde zákazník případně požadovaným následným úpravám, které by celý proces zbytečně prodražily.
Při složitých výrobcích popřípadě vysokých nárocích na ergonomii je vhodné vyrobit tzv.funkční vzorek nebo prototyp, na kterém se zjistí případné chyby nebo zbytečně vysoké nároky na výrobu a prototyp tyto jednoznačně ukáže a zákazník ve spolupráci s designérem může tyto nedostatky odstranit před zahájením velkovýroby.
Výrobní dokumentace výrobku je nezbytnou součástí návrhu designu výrobku a slouží jako podklad pro výrobní firmu, která podle ní musí umět výrobek vyrobit.
V případě opakované nebo sériové výroby z velkoformátových desek (převážně u nábytku z laminované dřevotřísky) je vhodné zpracovat nářezové plány, které zajistí maximální využití materiálu s minimálním odpadem.
V úzké spolupráci s výrobní firmou se zpracují materiálové a výrobní náklady na zhotovení výrobku, které určí jeho výslednou cenu.