is_valid; if ($over) { //overeno, presmerovani po odeslani echo ("\t\n"); //odeslat } } //*/ echo ('
Studio KKlisticka
'); // Get a key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create # the response from reCAPTCHA $resp = null; # the error code from reCAPTCHA, if any $error = null; function odeslimejl($prijemce,$odesilatel,$predmet,$dopis,$kopie ) { //kopie bud null nebo adresa //if(isset($kopie)) $prijemce=$prijemce.','.$_POST['kopie']; require_once 'PHPmailer.php'; $email = new PHPMailer(); $email->AddAddress($prijemce); $email->Subject = $predmet; $email->From = $odesilatel; $email->Body = nl2br($dopis); $email->IsHTML(true); $email->CharSet = 'utf-8'; if ($email->Send()){ if ($kopie) { $email = new PHPMailer(); $email->AddAddress($kopie); $email->Subject = $predmet; $email->From = $odesilatel; $email->Body = nl2br($dopis); $email->IsHTML(true); $email->CharSet = 'utf-8'; $email->Send(); } echo("E-mail odeslan a potvrzen."); echo(' '); }else{ ; echo ("Chyba! Dopis nebyl odeslán."); echo(' '); } } /////////////////WORKING /* if (isset($_POST['Omeil']) && isset($_POST["recaptcha_response_field"])) { $resp = recaptcha_check_answer ($privatekey, $_SERVER["REMOTE_ADDR"], $_POST["recaptcha_challenge_field"], $_POST["recaptcha_response_field"]); if ($resp->is_valid) { echo "You got mail!"; } else { # set the error code so that we can display it $error = $resp->error; echo $error; } // */ //odeslana captcha if((isset($_POST['Omeil']) || isset($_POST['Otip'])) && isset($_POST["recaptcha_response_field"])) { if ($over) { //echo "You got tip!"; //odeslat if(isset($_POST['Omeil'])) { //$FKontakt3->addElement('submit','Omeil','Overit'); if(isset($_POST['copy'])) { //odesli kopii mejlu //odeslimejl($prijemce,$odesilatel,$predmet,$dopis,$kopie ); odeslimejl($nasmejl,$_POST['email'],$_POST['predmet'], 'Jmeno: '.$_POST['jmeno'].'
'.'Telefon: '.$_POST['telefon'].'
'.'Email: '.$_POST['email'].'

'.$_POST['text'], $_POST['email'] ); } else { odeslimejl($nasmejl,$_POST['email'],$_POST['predmet'], 'Jmeno: '.$_POST['jmeno'].'
'.'Telefon: '.$_POST['telefon'].'
'.'Email: '.$_POST['email'].'

'.$_POST['text'], null ); } } elseif(isset($_POST['Otip'])) { //$FKontakt3->addElement('submit','Omeil','Overit'); //echo("E-mail odeslan a potvrzen"); odeslimejl($_POST['komu'],$_POST['od'],$_POST['predmet'],$_POST['text'], null); } } else { # set the error code so that we can display it $error = $resp->error; echo "

Bohužel, špatně opsaný kód.

"; $FKontakt4=new HTML_QuickForm('Overeni','POST'); /*$FKontakt3->setDefaults(array( 'email' => '@' //,'pole' => $_GET['id'] ));//*/ //$FKontakt3->addElement('html',''.recaptcha_get_html($publickey, $error).''); //$FKontakt3->addElement('reset','smaz','Vymazat'); if(isset($_POST['Omeil'])) { $FKontakt4->addElement('hidden','jmeno',$_POST['jmeno']); $FKontakt4->addElement('hidden','telefon',$_POST['telefon']); $FKontakt4->addElement('hidden','email',$_POST['email']); if(isset($_POST['copy'])) $FKontakt4->addElement('hidden','copy',$_POST['copy']); $FKontakt4->addElement('hidden','predmet','Předmět'); $FKontakt4->addElement('hidden','text','Jméno'); $FKontakt4->addElement('submit','Omeil','Znovu'); } elseif(isset($_POST['Otip'])) { $FKontakt4->addElement('hidden','od',$_POST['od']); $FKontakt4->addElement('hidden','komu',$_POST['komu']); $FKontakt4->addElement('hidden','predmet',$_POST['predmet']); $FKontakt4->addElement('hidden','text',$_POST['text']); $FKontakt4->addElement('submit','Otip','Znovu'); } $FKontakt4->display(); } //zobrazeni form } elseif(isset($_POST['Omeil']) || isset($_POST['Otip']) ) { //zobraz captcha $FKontakt3=new HTML_QuickForm('Overeni','POST'); /*$FKontakt3->setDefaults(array( 'email' => '@' //,'pole' => $_GET['id'] ));//*/ $FKontakt3->addElement('html',''.recaptcha_get_html($publickey, $error).''); //$FKontakt3->addElement('reset','smaz','Vymazat'); if(isset($_POST['Omeil'])) { $FKontakt3->addElement('hidden','jmeno',$_POST['jmeno']); $FKontakt3->addElement('hidden','telefon',$_POST['telefon']); $FKontakt3->addElement('hidden','email',$_POST['email']); if(isset($_POST['copy'])) $FKontakt3->addElement('hidden','copy',$_POST['copy']); $FKontakt3->addElement('hidden','predmet','Předmět'); $FKontakt3->addElement('hidden','text','Jméno'); $FKontakt3->addElement('submit','Omeil','Overit'); } elseif(isset($_POST['Otip'])) { $FKontakt3->addElement('hidden','od',$_POST['od']); $FKontakt3->addElement('hidden','komu',$_POST['komu']); $FKontakt3->addElement('hidden','predmet',$_POST['predmet']); $FKontakt3->addElement('hidden','text',$_POST['text']); $FKontakt3->addElement('submit','Otip','Overit'); } $FKontakt3->display(); } else { echo("

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Do formuláře dole vepište Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a případně telefonní číslo. Do předmětu specifikujte oblast, které se váš e-mail týká - např. PROJEKT nebo DESIGN apod. Do textu specifikujte váš dotaz nebo sdělení.

"); $FKontakt=new HTML_QuickForm('Omeil','POST'); $FKontakt->setDefaults(array( 'email' => '@' //,'pole' => $_GET['id'] )); $FKontakt->addElement('text','jmeno','Jméno:',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt->addElement('text','telefon','Telefon:',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt->addElement('text','email','E-mail:',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt->addElement('checkbox','copy',null,'Zaslat kopii zprávy na váš e-mail?'); //$FKontakt->addElement('text','jmeno','Jméno'); $FKontakt->addElement('text','predmet','Předmět',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt->addElement('textarea','text','Zprava:',"wrap=\"soft\" cols=\"35\" rows=\"10\" id=\"zpravalevo\""); //$FKontakt->addElement('html',''.recaptcha_get_html($publickey, $error).''); $FKontakt->addElement('reset','smaz','Vymazat'); $FKontakt->addElement('submit','Omeil','Odeslat'); $FKontakt->addRule('jmeno', 'Zadejte sve jmeno prosim.', 'required', null, 'client'); $FKontakt->addRule('email', 'Zadejte prosim platny email.', 'email', null, 'client'); $FKontakt->addRule('email', 'Zadejte prosim platny email.', 'required', null, 'client'); $FKontakt->addRule('text', 'Zadejte Vasi zpravu prosim.', 'required', null, 'client'); //$FKontakt->addRule('text', 'Zadejte Vasi zpravu prosim.', 'required', null, 'client'); // Validation $renderer = new HTML_QuickForm_Renderer_QuickHtml(); $FKontakt->accept($renderer); $SKontakt=('
*Jméno: %jmeno%
Telefon: %telefon%
*E-mail: %email%
%copy%
Předmět %predmet%
*Zprava: %text%
  • %smaz%
  •                            
  • %odeslat%
* %potrebne%
'); //konec sablony $SKontakt = str_replace('%jmeno%', $renderer->elementToHtml('jmeno'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%telefon%', $renderer->elementToHtml('telefon'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%email%', $renderer->elementToHtml('email'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%copy%', $renderer->elementToHtml('copy'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%predmet%', $renderer->elementToHtml('predmet'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%text%', $renderer->elementToHtml('text'), $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%smaz%', ' ', $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%odeslat%', ' ', $SKontakt); $SKontakt = str_replace('%potrebne%', 'označují povinná pole', $SKontakt); if ($FKontakt->validate()) { $FKontakt->freeze(); } // The form tags, javascript, and hidden element will be wrapped around // our html template echo $renderer->toHtml($SKontakt); //$FKontakt->display(); echo("
"); //konec fmail echo("

KONTAKT

Studio K&K
telefon: 608 54 75 75
email: studiokk@seznam.cz
 

PROVOZNÍ DOBA:

Po-Pá 10.00 -16.00 hod

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Studio K&K
Zemská 486/37
415 01 TEPLICE
IČ: 44 23 38 84
DIČ: CZ 6304110142
 
Firma zapsána u ŽÚ Teplice.
"); // TIP echo("

POŠLI ODKAZ

Zaujaly Vás naše stránky a myslíte, že by mohly zaujmout Vaše přátele nebo obchodní partnery ??? Pošlete jim odkaz.

"); $FKontakt2=new HTML_QuickForm('Otip','POST'); $FKontakt2->setDefaults( array( 'od' => '@', 'komu' => '@', 'predmet' => 'Projekty interieru a staveb - Studio K&K', 'text' => 'http://www.studiokk.cz/' //); //,'pole' => $_GET['id'] ) ); // */ $FKontakt2->addElement('text','od','Od:',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt2->addElement('text','komu','Komu:',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt2->addElement('text','predmet','Předmět',"size=\"27\" class=\"inputtext\""); $FKontakt2->addElement('textarea','text','Zpráva',"wrap=\"soft\" cols=\"35\" rows=\"14\" id=\"zpravapravo\""); //$FKontakt2->addElement('html',''.recaptcha_get_html($publickey, $error).''); $FKontakt2->addElement('reset','smaz','Vymazat'); $FKontakt2->addElement('submit','Otip','Odeslat'); //pravidla $FKontakt2->addRule('text', 'Zadejte prosim Vasi zpravu.', 'required', null, 'client'); $FKontakt2->addRule('od', 'Zadejte prosim platny email do pole odesilatele.', 'required', null, 'client'); $FKontakt2->addRule('komu', 'Zadejte prosim platny email do pole prijemce.', 'required', null, 'client'); $FKontakt2->addRule('od', 'Zadejte prosim platny email do pole odesilatele.', 'email', null, 'client'); $FKontakt2->addRule('komu', 'Zadejte prosim platny email do pole prijemce.', 'email', null, 'client'); $rendererT = new HTML_QuickForm_Renderer_QuickHtml(); $FKontakt2->accept($rendererT); $STip =('
*Od: %od%
*Komu: %komu%
Předmět %predmet%
*Zpráva %text%
  • %smaz%
  •                            
  • %Otip%
* %potrebne%
'); //konec sablony $STip = str_replace('%od%', $rendererT->elementToHtml('od'), $STip); $STip = str_replace('%komu%', $rendererT->elementToHtml('komu'), $STip); $STip = str_replace('%predmet%', $rendererT->elementToHtml('predmet'), $STip); $STip = str_replace('%text%', $rendererT->elementToHtml('text'), $STip); //$STip = str_replace('%smaz%', $rendererT->elementToHtml('smaz'), $STip); $STip = str_replace('%smaz%', ' ', $STip); $STip = str_replace('%Otip%', ' ', $STip); $STip = str_replace('%potrebne%', 'označují povinná pole', $STip); /*echo (' ');//*/ if ($FKontakt->validate()) { $FKontakt->freeze(); } // The form tags, javascript, and hidden element will be wrapped around // our html template echo $rendererT->toHtml($STip); //$FKontakt2->display(); echo("
"); } ?>
Copyright © 2012, Studio K&K