Studio KKlisticka

SPRÁVA A ÚDRAŽBA NEMOVITOSTÍ

Jako o každou věc, i o nemovitost je zapotřebí se důkladně starat a dbát na její průběžnou údržbu a opravy. Ne každý však má dostatek času a znalostí s touto problematikou spojené. Svěřte starosti se svou nemovitostí nám a my se o ní postaráme.

Správa nemovitostí

 • 1. Pasportizce domů, bytů, objektů –zaměření současného stavu
 • 2. Převzetí nemovitosti (dům, jednotka)
 • 3. Stanovení a výpočet nájemného a výše záloh na služby
 • 4. Výběr nájemného a kontrola jeho splatnosti
 • 5. Určování, dodržování a zajištění revizí (revize elektřiny, plynu, bleskosvodu, servis výtahu apod.)
 • 6. Vyúčtování záloh na služby
 • 7. Ostatní administrativní práce spojené se správou
 • 8. Zprostředkování vedení účetnictví a přiznání k dani z příjmu
 • 9. Zprostředkování právních služeb a vymáhání nedoplatků
 • 10. Zajištění pronájmů volných prostor
 • 11. Jednání s nájemníky

Údržba a provoz nemovitostí

 • 1. Zajištění úklidu
 • 2. Zajištění průběžné údržby
 • 3. Údržba zeleně a okolí nemovitosti
 • 4. Zajištění běžných oprav
 • 5. Návrh a příprava oprav většího rozsahu
 • 6. Zajišťování investičních činností
Copyright © 2012, Studio K&K
Pro řádnou evidenci všech součástí staveb a jejich vybavení je vhodné provést tzv. pasportizaci, která zahrnuje jak zaměření stávajícího stavu objektu s určením a výpočtem plošných výměr, tak soupis všech součástí staveb a jejich vybavení se základním popisem, rozměry, jejich stáří a počtu měrných jednotek.
Jménem svého klienta převezmeme nebo předáme nájemci objekt, dům či jinou ucelenou část nemovitosti s vyhotovením všech nezbytných písemností tak, abychom chránily klientovi zájmy.
Podle podlahové plochy Vám pomůžeme určit výši tržního popřípadě regulovaného nájemného a provedeme výpočet na všechny jednotky (byty, komerční prostory)podle plošných výměr. V úzké součinnosti s klientem pak vypočteme výši záloh na dodávané energie a poskytované služby.
Na základě nájemních smluv zajistíme inkaso nájemného a dohlédneme na dodržování jeho splatnosti. Zároveň vedeme podrobnou evidenci inkasovaných plateb jak pro klienta tak jako podklad pro účetnictví. Platby nájemného probíhají výhradně na účet klienta bez naší možnosti s finančními prostředky jakkoli nakládat.
Dle platných norem dodržíme předepsané termíny a zajistíme provozní revize zařízení.
Zprostředkujeme nebo zajistíme odečty měřidel a na základě vystavených faktur dodavatelů energií provedeme rozúčtování na jednotlivé nájemce a dohlédneme na řádné inkaso předepsaných plateb
Připravíme domovní i požární řád pro objekt klienta, vedeme podrobnou evidenci příjmů a výdajů, řešíme vzniklé situace s dodavateli energií a služeb (svoz TDO apod.) a zajistíme osatní administrativní činnosti spojené se správou nemovitosti.
Zajistíme řádné vedení účetnictví a přiznání k dani z příjmu dle platných zákonů.
V případně nutnosti zajistíme právní služby spojené se správou nemovitosti a případné vymáhání práva a nedoplatků na nájemném a službách.
V případě uvolnění pronajímaných prostor zajistíme nového nájemce.
Všechny kontakty (osobní i písemné) s Vašimi nájemníky vedeme sami dle zadání klienta.
Zajistíme úklid objektů dle požadavků klienta a dohlédneme na jeho řádné provádění
Zajistíme provádění běžné údržby objektu klienta (výměna a oprava zámků, osvětlení, apod.)
Zajistíme údržbu zeleně na pozemcích klienta (sekání a údržba trávníků a porostů)
Zajistíme provedení běžných oprav objektů – drobné zednické, zámečnické, instalatérské, elektrikářské a ostatní údržbářské práce
Podle potřeb nemovitosti a ve spolupráci s klientem navrhneme a připravíme opravy většího rozsahu
Podle potřeb nemovitosti a klienta navrhneme a připravíme investiční akce a rekonstrukce.