Studio KKlisticka

NÁVRHY INTERIÉRŮ

I interiér v komerční sféře je důležitou součástí jeho uživatele, ale jeho prvořadým úkolem je, aby správně sloužil svému účelu což se ale nevylučuje s možností být zajímavý a krásný. Naopak komerční interiér je významnou vizitkou jeho majitele a v nemálo případech vypovídá o uživatelově síle postavení na trhu.

Prvořadým úkolem autora interiéru je nejen provozně a ergonomicky správné rozmístění nábytku, ale především správná volba použitých materiálů a barev tak, aby se zákazník cítil v hotovém díle dobře.

Interiéry bytové i komerční
  • ideový návrh
  • půdorysný 2D návrh dispozičního řešení
  • 3D model a vizualizace interiéru
  • návrhy materiálového a barevného řešení
  • výrobní dokumentace
  • cenová kalkulace
Copyright © 2012, Studio K&K
První krok v návrhu interiéru, který slouží k ujasnění a sjednocení představ zákazníka a architekta, při kterém je zapotřebí si ujasnit styl, potřeby zákazníka, ale i předpokládanou cenu celého interiéru.
Druhým krokem v návrhu interiéru je půdorysný (tzv.2D výkres) návrhu, které určí dispoziční řešení interiéru tj. velikost a rozmístění nábytku s určením jeho barevnosti a materiálového provedení a slouží jako základ pro 3D modelování a vizualizaci. V některých případech může být i konečným výsledkem práce architekta, podle které se dá celý interiér realizovat.
Po odsouhlasení půdorysného řešení vzniká počítačový 3D model a tzv. vizualizace (též fotorealistické zobrazení) interiéru na které je vidět jak bude interiér vypadat po dokončení a zda je dispozice správně navržená i v souladu s objemovými proporcemi jednotlivých solitérů a použitými materiály a barvami v interiéru.
Správný výběr materiálu a barev je důležitý nejen z hlediska krásy celého interiéru, ale i z hlediska pocitů zákazníka a v neposlední řadě i cenových požadavků a možností.
Výrobní dokumentace výrobku je nezbytnou součástí návrhu interiéru a slouží jako podklad pro výrobní a montážní firmu, která podle ní musí umět výrobek vyrobit a správně namontovat.
V úzké spolupráci s výrobní a montážní firmou se zpracují materiálové, výrobní a montážní náklady na zhotovení interiéru, které určí jeho výslednou cenu.